Gửi thông tin liên hệ

Họ và tên
Email
Địa chỉ
Nội dung

Liên hệ với chúng tôi

BẰNG EMAIL

 
 Gửi thông tin Email tới địa chỉ:
   hapminerals@gmail.com

BẰNG ĐIỆN THOẠI

Gọi Đại diện hỗ trợ khách hàng của chúng tôi theo số:
(+84)0904 59 57 58 - (+84 38) 378 68 68

  • Từ thứ 2 đến thứ 6: từ 7h tới 21h
  • Thứ bảy: từ 8h tới 17h30
  • Chủ nhật: từ 8h tới 17h30
  • Ngày lễ: Đóng